Pilot Başvuru Formu | Türk Telekom Ventures

Türk Telekom Pilot
1
Girişim Bilgileri
2
Fikir Bilgileri
3
Kurucu Bilgileri
4
Ekip Bilgileri
5
Şirket Bilgileri
6
Diğer Bilgiler

Girişiminizin konusunu belirtin.

Birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Girişiminizin aşamasını belirtin.

Bu proje üzerinde ne kadar zamandır çalışıyorsunuz?

Proje sunumunuzu ekleyin.

Dosya PDF formatında ve boyutu en fazla 10 MB olmalıdır.

Yükle
Sonraki Adım

Tüm kurucu ortaklar için kurucu bilgileri girin.

Kurucu ortakların sayısı nedir?

Ana iletişim e-mail adresi nedir?

Başvurunuzla ilgili sizinle iletişime geçeceğimiz ve süreci takip edebileceğiniz birincil e-mail adresinizi girin.

1.Kurucu Bilgileri

Eğitim Bilgileri

Yeni Eğitim Ekle

İş Tecrübesi (Opsiyonel)

Yeni İş Deneyimi Ekle

Projede çalışma şeklinizi belirtin.

Kurucuyu Kaldır
İşlem Onayı
Kurucuyu kaldırmak istediğinize emin misiniz?
Bilgileri Kaydet
Yeni Kurucu Ekle

Ekip Bilgileri

Kurucu ortaklar dışında başka ekip üyeleri var mı?

Şirket Bilgileri

Şirket kurdunuz mu?

Şirket Türü

Mevcut / kurulacak şirketteki ortaklık yapısını belirtin.

1. Pay Sahibi

Kaldır
Pay Sahibi Ekle

Sosyal Medya

Diğer Bilgiler

Ürünün lansmanını yaptınız mı?

Projeniz daha önce yatırım veya fon desteği aldı mı?

Bu proje ile daha önce kuluçka, hızlandırıcı, yarışma ve benzeri bir programa katıldınız mı?

Fikri mülkiyet hakkı anlaşması imzaladınız mı?

PİLOT'a başvurmanızdaki en önemli 3 sebep nedir?

PİLOT Girişim Hızlandırma Programı Genel Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayın.
Önceki Adım
TT VENTURES PİLOT GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI GENEL USUL VE ESASLARI
X

GİRİŞ: 

İşbu Genel Usul ve Esaslar (“Esaslar”), TT Ventures Proje Geliştirme Anonim Şirketi (“TT Ventures”) tarafından girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve büyütmek için tasarlanan “TT Ventures Pilot Girişim Hızlandırma Programı” (“Program”) ile ilgili TT Ventures’ın ve Başvuru Sahibi’nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Esaslar, Başvuru Sahibi’nin web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup onaylaması ile yürürlüğe girer.

Tanımlar 

Program (“TT Ventures Pilot”): TT Ventures Girişim Hızlandırma Programıdır. 

Başvuru Sahibi: Web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup Program’a başvuran ve başvuru formunda kişisel bilgileri iletilen kişiyi / kişileri ifade eder.

PİLOT Girişimi: Program’a katılmaya hak kazanan Başvuru Sahibi’ni ifade eder.  

Proje: Başvuru Sahibi tarafından detayları başvuru formu ile iletilen iş fikri, iş modeli ve iş planı gibi unsurları içeren çalışmadır.

Sunulan Faydalar: Program’ın web sitesinde belirtilen ve Pilot Girişimi’ne Program kapsamında sağlanması planlanan destekleri ifade eder.

 1. Başvuru Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Başvuru Sahibi, Program’ın internet sitesindeki başvuru formunu doldurup onaylaması ile Program’a başvurur.
 • Başvuru Sahibi başvuru formu ile ilettiği kimlik ve benzeri bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TT Ventures bu bilgilere ilişkin ilave bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.
 • Başvuru Sahibi, başvuru formu ile ilettiği bilgilerin değişmesi durumunda söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini; bilgileri güncellememesi nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, masraf ve yükümlülüklerin tamamından müştereken/münferiden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvuru Sahibi, başvuru formu ile ilettiği bilgilerin TT Ventures tarafından Program’a kabul aşamasında değerlendirme kapsamında kullanılacağını; danışmanlık, mentorluk ve bunun gibi konular için gerekirse üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini kabul eder.
 • Başvuru sahibi, tarafına e-mail, telefon, SMS ve benzeri iletişim araçları yoluyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım amaçlı iletişimin yapılmasını kabul eder.
 • TT Ventures, basılı ve dijital iletişim mecralarında Proje ile ilgili logo ve markaları, Başvuru Sahibi’nin isim ve fotoğraflarını kullanma hakkına sahiptir.
 • TT Ventures, Başvuru Sahibi tarafından iletilen Proje’leri herhangi bir nedenle Program’a dahil edip etmemekte serbesttir.
 • Başvuru Sahibi, TT Ventures’ın, Projeler’in değerlendirme kriterlerinde, web sitesinde belirtilen Sunulan Faydalar’ın içeriğinde ve sağlanması şartlarında, Program süreçlerine ve Program sonrası süreçlere ilişkin şart ve koşullarda, dilediği değişiklikleri tek taraflı olarak yapma hakkının saklı olduğunu kabul eder.
 • TT Ventures, herhangi bir sebep göstermeksizin Program’ı dilediği zaman herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirebilir.
 • Başvuru Sahibi, TT Ventures’a sunduğu Proje’nin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuata aykırılığı ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Başvuru Sahibi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında TT Ventures’a yöneltilecek her türlü talebin muhatabı olduğunu, TT Ventures’ın bu konuda herhangi bir zarara uğraması durumunda ilk talepte ve nakden söz konusu tüm zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvuru Sahibi, TT Ventures ve Türk Telekom ürünlerinin marka ve logolarını TT Ventures’ın yazılı onayı dışında kullanamaz. TT Ventures’ın böyle bir onay vermesi halinde, Başvuru Sahibi, TT Ventures ve Türk Telekom ürünlerinin marka ve logolarını, TT Ventures’ın talimatları doğrultusunda, TT Ventures’ın ticari itibarına ve marka değerine zarar vermeyecek biçimde kullanabilir. Başvuru Sahibi, bu yükümlülüğe uymadığı takdirde, TT Ventures’ın uğrayacağı her türlü zararı, ilk talepte ve nakden karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvuru Sahibi, yaptığı başvuruya ilişkin bu Esaslar hakkında bilgi sahibi olduğunu, başvurusunu iletmesiyle söz konusu Esaslar’ı kabul ettiğini, söz konusu şartları elektronik ortamda onaylayarak kabul etmesiyle bu Esaslar’dan kaynaklanacak uyuşmazlıklarda elektronik kayıtların, TT Ventures’a ait ticari defter ve kayıtlarının, TT Ventures’ın elektronik ortam kayıtları ve verilerinin idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

TT VENTURES PROJE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU SAHİBİ